OPEC


O P E C Oud Prinsen Epen Club

Naam
De Oud Prinsen Epen Club, afgekort als OPEC, ontstond met een knipoog naar de olie, die ten tijde van premier Joop den Uyl in 1973 vanwege de crisis zelfs als kapstok voor het Hollands carnavalslied ‘Den Uyl l is in den olie’ diende. De dreiging van rantsoenkaarten voor benzine die al waren gedrukt is toen nog op ’t nippertje afgewend.

Historie:
pr1985De Oud Prinsen Epen Club werd officieel opgericht op 16 januari 1987. Het idee hiertoe was geopperd door Prins Gilbert I Aarts, die in 1985 prins was. Als Oud Prins ging hij nog een jaar met de Carnavalsvereniging mee en toen was het einde oefening. Gilbert had elders zoals in Bocholtz gezien dat ze een ‘oude garde’ hadden waarin de oud prinsen waren verenigd. Dit idee opperde hij in Epen en vond medestanders in Jan Ploemen, die in 1986 prins was. Boy Ubaghs, Ed Hesdal en Wim Creusen, vormden het eerste bestuur. Dat de Oud Prinsen domicilie kozen in Hotel Peerboom lag voor de hand, immers dit horecabedrijf werd in december 1985 door oud prins Gilbert en Marjo Aarts-Houben overgenomen van Rob en Cecile van Wilgenburg-Groneschild, die het sinds 1968 hadden geëxploiteerd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de OPEC kent een lage drempel. Iedere oud prins of prinses die voorheen elf gulden en sinds 2002 vijf euro per jaar betaalt is lid en wordt uitgenodigd voor de receptie van de prins en zijn gevolg De OPEC heeft momenteel 2 oud prinsessen: Linda en Tamar en 26 oud prinsen, met als nestor Pol Vandenhove, die prins was in 1958. Voor de instandhouding van de club en de versterking van de gelederen wordt de prins die jaarlijks aftreedt ingelijfd bij de OPEC. De eerste was oud prins Sander van Schijndel die in 1987 regeerde. Hij was ook de laatste die op het Prinsenbal werd ingelijfd, want daarna ging CV d’r Vooseschtoets over op een receptie voor de prins, zoals elders gebruikelijk was.

Activiteiten:
opec
Naast het bezoek aan de receptie van de prins wordt jaarlijks een uitstapje voor de club georganiseerd. Dat gebeurt meestal met halfvasten. Hiervoor kan men zich opgeven en de kosten worden door de deelnemers betaald. Na het inwijdingsrondje in 1987 langs de gemeentelijke cafés, werd aan het uitstapje meestal een excursie verbonden. Zo werden onder meer het carnavalsmuseum in Echt, het Limburgs Dagblad in Heerlen, De Koninklijke Spinx, NedCar en Wijngoed Fromberg te Ubachsberg bezocht. In 1998 bij het 11-jarig bestaan van de club, werden ook de dames uitgenodigd mee te gaan. De oud prinsen hadden inmiddels overwegend partners en zij vonden het ook gezellig aan het uitstapje deel te nemen. Tevens werd het hierdoor het deelnemersaantal gunstiger voor de organisatie. Als première reisden wij met de Stoomtrein van de ZLSM naar het Industrion in Kerkrade, dat inmiddels is omgedoopt in Continium Discovery Center. Na het educatieve gedeelte worden enkele cafés bezocht en wordt er een hapje gegeten. De afsluiting vindt altijd plaats in ons stamlokaal bij Gilbert.

Contactpersonen:
pr1972

  • Hub Blezer
  • Jan Ploemen
  • Boy Ubaghs
  • Paul Hagelstein 
  • Gert Jan de Joode

Geef een reactie