Geschiedenis 0-44 joar


Carnavalsvereniging der Vooseschtoets.

In 1937 is er reeds een eerste officieuze prins, in de persoon van Adolf Habets in Epen. Er was toen nog geen carnavalsvereniging, maar men trok toch van café naar café. In 1938 wordt een georganiseerde carnavalsvereniging opgericht. De eerste optocht met een gekozen prins in de persoon van Sjef Vanhoutem met prinses Trees Janssens en bloemenkoningin Lies Janssens.

der_vosseschtoeetsTot 1950 moesten we, door de oorlogsjaren en de naoorlogse wederopbouw, wachten op de volgende georganiseerde optocht. Ofschoon in die periode de geestelijke leiders vanaf de preekstoel over “sodoma en gomor’rha” preekten en niemand prins durfde te worden, komt, dankzij een kordaat bestuur, toch een prins in de persoon van Giel Schijns. Saillant detail is dat Giel de buurman van de pastoor is en tevens medebewoner van de pastorie. Prins Giel wordt begeleid door twee hofdames, te weten Mimi Aarts en Emma Schins. Hub Burgers zorgt voor een gepaste schlager.  In 1951 wordt tijdens een “kappezitting” Hub Mordang tot prins gekozen.Jean Mordant wordt in 1952 de opvolger. Hij wordt door prinses Meythy Smissaert begeleid. In 1953 wordt Jan Ubachs tot prins uitgeroepen. In dat jaar worden echter door de watersnood ramp in Zeeland alle carnavalsactiviteiten afgelast. cv1954In 1954 wordt medeoprichter van de carnavalsvereniging “der Vooseschtoets” Hans Ubaghs tot prins uitgeroepen. Hij wordt in 1955 opgevolgd door Gerrit Meurs. Vanaf 1954 verschijnt jaarlijks een schlager van de hand van Ettiënne Franssen. In 1956 wordt Huub Franssen tot prins uitgeroepen. Vanaf die periode wordt er tijdens de “kappezitting” bloemen verkocht en de dame met de meeste bloemen mag de prins als bloemenkoningin begeleiden. Prins Hub wordt terzijde gestaan door Mina Burgers. Was er enig jaar geen kandidaat voor het prinsschap dan werd er onder de leden van de raad van elf geloot voor de opvolging. Op deze manier is de vereniging verzekerd van een echte carnavalist. Zo wordt Jef van de Voort opvolger van Prins Hub I. Tot bloemenkoningin wordt Fien Vluggen gekozen. Vermoedelijk is dat de oorzaak geweest dat in 1958 prins Jef I wordt opgevolgd door Pol Vandenhove. Hij wordt bijgestaan door bloemenkoningin Josefien Vluggen. Omdat het bestuur erachter kwam dat het vinden van een prins niet altijd even gemakkelijk was, en ook hier gold, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, wordt in 1957 voor het eerst een jeugdprins en jeugdprinses uitgeroepen.jpr_jprs1957 De primeur heeft Boy Ubaghs en Jose Alleleijn. Zij worden in 1958 opgevolgd door Jean Vluggen en Annie Mordang. In 1959 gevolgd door George en Petra Mordant. De grote prins wordt in dat jaar Ger Moest en bloemenkoningin Alice Peerboom. cv1959Prins Ger I was de elfde prins uit het Vooseriek en riep zich uit tot Vorst Ger I. In 1960 wordt prins Joep I (Joep Keijenberg) uitgeroepen en tot bloemenkoningin zijn zus Corrie gekozen. Jo Knops en Paula Vaessen worden het jeugdpaar. Twen Schins wordt in 1961 uitgeroepen tot prins Twen I en Mariet Vluggen tot bloemenkoningin. Na dit carnavalsseizoen neemt de vereniging afscheid van hun voorzitter/president Hans Ubaghs. Later wordt hij benoemd tot erelid van der Vooseschtoets. Matthieu Vluggen wordt zijn opvolger. In 1962 wordt Jan Mordant uitgeroepen tot prins Jan I en wordt Mariet Vluggen voor de tweede keer bloemenkoningin. Het jeugdprinsenpaar van dat jaar wordt Bert Ubaghs en Marlies Mordang. blkon1963De voorzittershamer komt in handen van Fried Keijenberg. In 1963 volgt prins Felix I (Sprooten) prins Jan I op en wordt Mariet Vluggen voor de derde keer in successie tot bloemenkoningin gekozen. Zij wordt door de carnavalsvereniging benoemd tot vorstin. De jeugdprins in dat jaar is Wim Bessems. Rosalie Sprooten treedt op als tanzmarieche en is daarmee het eerste tanzmarieche van der Vooseschtoets.

 

Een moeilijke periode

Na dit carnavalsseizoen treedt een moeilijke periode aan. De vereniging bestaat nog uit twee leden, te weten Fried Keijenberg en Leo Mordant. Beide roepen een vergadering op en uiteindelijk komt er een nieuwe raad van elf met een nieuw bestuur. Fried Keijenberg blijft voorzitter, Jan Bessems wordt secretaris en Wiel Vandehove penningmeester. In 1964 wordt Wim Creusen tijdens de kappezitting uitgeroepen tot prins Wim I. Ellen Ubaghs wordt de nieuwe bloemenkoningin. Zij zal samen met vorstin Mariet prins Wim tijdens de carnavalsdagen terzijde staan. Het jeugdprinsenpaar wordt Ruud van Nierop en Marjan Vaessen.

De eerste dansgroep

Voor het eerst treedt een dansgroep op bestaande uit Bertje en Marlies Mordang, Astrid Ubaghs en Mariet Schijns. Binnen de vereniging worden verschillende commissies samengesteld in verband met het organiseren van een grote carnavalsrevue in het patronaat.
dgrp1964Immers de nieuwe prins wordt tevens voor Epen de eerste gemeenteprins van Wittem. Ook wordt in dat jaar besloten om jaarlijks de residentie te wisselen. Verder komt er een huishoudelijk reglement.

Op 10 januari 1965 bedankt voorzitter Fried Keijenberg zich. Hij wordt opgevolgd door Jo Sprooten, die tevens president van der Vooseschtoets wordt. De eerste Epense gemeenteprins wordt prins Leo I (Vluggen). Tot bloemenkoningin wordt Marie-Louise Alleleijn gekozen. Zij zal samen met vorstin Mariet en prinses José (Kohl) de prins komende seizoen begeleiden. Koos en Lilie Pelsser worden in dat jaar het jeugdprinsenpaar.

In 1966 wordt Egid Mulleneers als nieuwe prins geïnstalleerd en Henriette Vluggen tot bloemenkoningin. Op carnavalsdinsdag wordt in dat jaar, met aan het hoofd het jeugdprinsenpaar Frans Alleleijn en Betsie Keijenberg voor het eerst een kinderzitting georganiseerd. Tevens treedt tijdens deze zitting de nieuwe jeugdgarde op.

Het eerste comité

Een regelingscomité wordt in het leven geroepen om de steeds groter wordende optocht in goede banen te leiden. Zij zorgen tevens voor de organisatie in het patronaat tijdens de zittingen. Jo Sprooten bedankt als voorzitter en president om zich meer te kunnen toeleggen op zijn leiderschap van de dansgroepen. Zo wordt onder zijn leiding het eerste tanzmariechentoernooi georganiseerd. Jef Brauers volgt Jo op als voorzitter en president. In 1967 wordt Paul Groneschild de nieuwe prins van “t Vooseriek”. Daar prins Paul I zelf zijn begeleidster uitzocht, spreekt men vanaf die tijd niet meer van een bloemenkoningin maar van een prinses. Paul’s prinses wordt Wilma Bessems. Tijdens de jeugdzitting wordt het jeugdpaar Ollie Pitton en Marjo Bessems uitgeroepen tot respectievelijk jeugdprins en jeugdprinses. In dat jaar wordt ook voor het eerst gejureerd tijdens de optocht.

Ieëper Trio

ieepertrio1968In 1968 treedt voor het eerst het Ieëper Trio op tijdens de zitting. Ettienne Franssen wordt naar aanleiding van zijn elfde schlager benoemd tot hofzanger van der Vooseschtoets. In die periode liet ook tanzmarieche Ineke Vluggen van zich horen. Zij wordt een van de grootste zowel in binnen- als buitenland. Als opvolger van prins Paul wordt in 1968 Jo Hounjet als prins geïnstalleerd. Hij wordt door Rienie Mohr als prinses begeleid. Het jeugdprinsenpaar in dat jaar is Sjef Pietersma en Kitty Janssen. In 1969 wordt Ed Hesdal uitgeroepen tot prins Ed I en tijdens de jeugdzitting het paar Lucien Willems en Henny Bessems. Door de carnavalsvereniging wordt de dansgroep heropgericht en wordt Boy Ubaghs de leider van de groep. Hij volgt meteen ook Prins Ed I op en wordt, tevens onze tweede gemeenteprins.dnn19 Als jeugdpaar worden Willy Piters en Mirjam van de Voort uitgeroepen. Jef Bessems wordt de opvolger van prins Boy I. Het Jeugdpaar is Frits Keijenberg en Ingrid Hodiamont. In 1972 wordt prins Jef II opgevolgd door prins Hub III (Blezer). In dat jaar wordt tijdens de jeugdzitting, waarbij voor het eerst een jeugdraad van elf aanwezig is, het paar August van Wilgenburg met Marjan Janssens uitgeroepen tot prins en prinses. dnn15In dat jaar bestaat de dans- en showgroep 11 jaar. Dat wordt gevierd met nieuwe uniformen en een prachtige receptie in het Patronaat. John Aarts volgt prins Hub III op en jeugdpaar wordt Helmuth Kohl en Nicolle Alkema. De carnavalsvereniging viert in dat jaar hun elfjarig bestaan van het Ieëper Trio. In 1974 wordt prins Marcel I (Piters) uitgeroepen, hij wordt door Paula Crombach als prinses begeleid. Prins Marcel I wordt opgevold door prins Jef III (Notermans). Hij wordt onze derde gemeenteprins. Jan Vluggen wordt onze nieuwe jeugdprins.

Twee prinsessen

cvleepertrioPrins Ed II (Bessems) wordt de opvolger van Jef III voor het seizoen 1976 en Dieudonné Gulikers wordt jeugdprins en laat zich begeleiden door de prinsessen Jolanda Gulikers en Silvia Willems. In 1977 wordt Fred Coenjaerts uitgeroepen tot prins en hij zal worden bijgestaan door Margriet Pinckaers. Jos Bleser wordt gekozen als jeugdprins en hij wordt begeleid door Jolanda van der Linden en Alice Mulleneers. Prins Fred I wordt opgevolgd door Boy II (Vanderheijden). Jeugdprins wordt Ivo Creusen. Voor het jaar 1979 wordt Mathieu Keijenberg uitgeroepen en geïnstalleerd als prins Mathieu I. Als jeugdpaar waren uitgeroepen prins René I en zijn zus Madeleine Dingen als prinses. In 1980 wordt de vierde gemeenteprins geïnstalleerd. Het is Hubert Burgers. Als prins Hubert I zal hij tevens het Vooseriek regeren. Als jeugdprins wordt Frank Keijenberg uitgeroepen. In 1981 worden tot grote prins gekozen Jan Pinckaers, tot jeugdprins Robert Vluggen en jeugdprinses Miranda Willems. Voor het seizoen 1982 worden Anno Ensing en zijn zoon Ward en dochter Puck uitgeroepen tot respectievelijk prins Anno I, jeugdprins Ward en prinses Puck. Prins Anno wordt in dat seizoen bijgestaan door de hofnarren Lenie en Tonny Pinckaers.

In 1982 bedankt Ineke Bindels zich als instructrice. De leiding van de dansgroep komt in handen van Jo Hounjet. In het jaar 1983 wordt prins Luciën (Willems) met zijn zus Lilian geïnstallateerd. cv1986-2Als jeugdpaar worden Bert en Silvia Jahae uitgeroepen. Het seizoen 1984 wordt geregeerd door Wiel Piters en jeugdprins Dion Vandeberg. Zij worden vergezeld door respectievelijk Minie Piters-Vaessen en Irene Keijenberg. In 1985 regeerden Gilbert Aarts en Robert Schrijnemakers. In 1986 wordt prins Gilbert I gemeenteprins Jan Ploemen. Hij wordt bijgestaan door prinses Marlies Ploemen- Mordang. Het jeugdpaar in dat seizoen is Raymond Schijns en Veronique Vandenhove. opgevolgd door de 5e

De eerste jeugdprinses en eerste minister

Sander van Schijndel volgt prins Jan III op. En Renate Hesdal wordt onze eerste jeugdprinses zonder prins. Zij wordt begeleid door haar zus Sabine. jprs1987In 1988 wordt prins Wiel I (Schreurs) geïnstalleerd en wordt begeleid door zijn minister Boy Ubaghs en prinses Riet Schreurs-Crombach. Jeugdprins in dit jaar wordt Roel Mertens. Hij wordt terzijde gestaan door prinses Petra Mertens en hofnar Claudia Schreurs. Boy Ubaghs wordt naast vice- voorzitter benoemd tot president. Erik Wetzels wordt in 1989 uitgeroepen tot prins Erik I. Hij wordt terzijde gestaan door prinses Sandra Mulleneers. Het jeugdpaar Armand Plum en Kelly Bessems worden begeleid door hofnar Joris Plum. In 1990 regeert prins Anton I (Mordang) met prinses Marion Mordang-Vluggen. Jeugdprinses in dat jaar wordt Niki I (Ubaghs). Jos Habets regeert als prins Jos I in 1991 bijgestaan door prinses Marjan Habets-Smeets. Het jeugdpaar is Mariejos I en zijn prinses Linda (Ploemen).

Geef een reactie