Geschiedenis 55-66 joar


In een vogelvlucht: van 55-jarig bestaan naar 66-jarig jubileum
(van 2003 tot 2014)

Op deze paginal zijn de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de periode van 2003 tot 2014, respectievelijk de periode tussen het 55-jarig jubileum en het 66-jarig jubileum, beschreven.
Gedurende deze periode heeft carnavalsvereniging der Vooseschtoets het carnaval in Epen georganiseerd met proclamaties, auw wieverbals, recepties en optochten.
Ook bezochten de hooglustigheden ieder jaar de zieke en oudere medemens en waren zij enkele jaren te gast bij carnavalsavonden van onder andere Zij-Actief en KPJ.
Als carnavalsvereniging trokken wij erop uit en bezochten zusterverenigingen in de omliggende dorpen. Hierbij ontstonden vriendschappelijke banden en jarenlange relaties waarbij samen carnaval vieren en gezelligheid een belangrijke rol speelde en nog steeds speelt.

 

Jubileumjaar
cv5x11-2In 2003 vond het 55-jarig jubileum plaats van carnavalsvereniging der Vooseschtoets, althans in dat jaar werd de 55e prinselijke hoogheid geproclameerd. Prins Joop de 1e (van Schijndel) ging in dit jaar voorop, als jeugdprins werd Bas de 1e (Aarts) geproclameerd bijgestaan door minister Dennis (Vaendel). Het jubileumjaar begon op 11 november 2002, in het weekend dat volgde werd het jubileum gevierd. Ruim één jaar van te voren werd een jubileumcomité gevormd door enkele bestuursleden van de carnavalsvereniging aangevuld met enkele enthousiastelingen. Dit comité bestond uit: Léon Mertens, Jan Bessems, Patricia Hermans-Kruijen, Ger Quodbach, Paul Vluggen, Jan Ploemen, Sjef Diederen, René Flas, Boy Ubaghs en Elian Vanderheijden-Knops.

In een groots aangekleed feestpaviljoen naast het patronaat werd gestart op de vrijdagavond met een revue waarbij in 5 blokken de geschiedenis van der Vooseschtoets voorbij kwam. Leden van de raad van elf beten het spits af. Uitgedost in kledij van 55 jaar terug in de tijd, een overall versierd met speelkaarten, zongen zij onder begeleiding van harmonie Inter Nos hun eerste schlager ooit. In de vorm van het programma `In de Hoofdrol` kwamen veel oude bekende gezichten op de planken. Prinsessen en prinsen, maar ook oud-dansmariekes waren aanwezig.

Tijdens deze avond traden diverse Epenaren op waaronder een bijdrage van Gemengd Zangkoor Epen dat enkele klassieke schlagers voor Epense begrippen ten gehore bracht. Maar ook zanggroep de Veus (Anton Mordang, Jos Conraads en Frank Bessems) kon de stemming er goed inbrengen. Enkele leden van de raad van elf met hun partners traden als laatste op met een dans voorafgegaan door een eerder gemaakte filmopname.

Op zaterdag 23 november 2002 vond de jubileumreceptie plaats waarbij 3×11-jaar jubilaris Boy Ubaghs onderscheiden werd met een bondsmedaille van de BCL en een gouden vosje aangeboden door der Vooseschtoets. Aangesloten carnavalsverenigingen bij de Gemeentelijke Karnavalsverenigingen Gulpen-Wittem (GKGW), Karnaval Zonder Grenzen (KZG) en omliggende zusterverenigingen feliciteerden de jubilerende Vooseschtoets. Epense verenigingen en vele Epenaren ontbraken ook hier niet. De receptie vond plaats in het patronaat, in de aangrenzende feesttent was een grootste feestavond die in het teken stond van het Karnaval Zonder Grenzen-treffen. Een jaarlijkse bijeenkomst van carnavalsverenigingen uit de grensstreek die gezamenlijk de opening van het carnavalsseizoen vieren.
Op zondagmiddag was aandacht voor de kinderen. In de feesttent die omgedoopt werd tot circustent, trad een vuurspuwer op. In een piste gemaakt van strobalen leidde dit tot een zorgwekkende situatie voor brandgevaar! Jeugdcarnavalsverenigingen van omliggende dorpen genoten met volle teugen van deze middag.

Tijdens dit jubileumjaar werd een speciale jubileummedaille, ontworpen door Ton Holst, uitgegeven. Ook ontbrak de jaarlijkse schlager, gecomponeerd en geschreven door lid Anton Mordang, niet. Een jubileumschlager waarin alle 55 hoogheden genoemd werden.

 

Prinsenwagens
De proclamaties van de nieuwe hoogheden zijn vanaf 2003 verplaatst naar november. Hiermee kwam de carnavalsvereniging tegemoet aan een grote wens van de buurtschappen in Epen. Op deze manier kregen zij meer tijd voor de bouw van de prinsenwagens. Een rijke traditie die tot en met carnaval 2011 zou voortduren. Prins Yvo 1e (Mulleneers) met zijn prinses Marie-José (Diederen) waren de laatsten die plaats mochten nemen op een praalwagen die door de buurtschap werd verzorgd. Door de jaren heen bleek het steeds moeilijker wagenbouwers te mobiliseren en een bouwplek te vinden. Ook het kostenaspect ging een steeds grotere rol spelen. In het jaar 2011 werd door de carnavalsverenging het besluit genomen voortaan een wagen te huren. Er kwam een einde aan deze jarenlange traditie.

 

Herfstwandeling
De verenigingskas op peil houden is een continu proces. De eigen activiteiten, zoals het proclamatieweekend, dragen hier aan bij.
Niet iedereen weet dat carnavalsvereniging en handbalvereniging Juliana Epen samen een stichting hebben opgericht genaamd ‘Wandelstichting Epen’. Deze stichting is aangesloten bij de KNBLO-wandelbond. Met het organiseren van een jaarlijkse wandeling in november wordt door beide clubs getracht een extra duit voor de verenigingskas te verdienen.

 

Dulle Deesdig te Noon
In 2003 ontstaan plannen in Gulpen voor het organiseren van een groots evenement op carnavalsdinsdag ter afsluiting van de drie dolle dagen. Deze ontwikkeling werd gezien als een bedreiging voor het carnavalsfeest in de kleine kernen op de dinsdagmiddag.
Door het samenwerkingsverband van de Gulpen-Wittemse karnavalsverenigingen (GKGW) werd een discussie gevoerd met de gemeente Gulpen-Wittem en stichting Alaaf, het organiserend orgaan. Tot grote spijt van de GKGW-verenigingen mocht dit niet baten.
Achteraf bezien waren deze zorgen onterecht, onze dulle deesdig te noon voor de kinderen ondervond weinig hinder.
In 2006 wordt een extra impuls gegeven aan de dulle deesdig. Gemeenteprins Paul de 2e (Hagelstein) introduceert de “buitengewone binnenzitting”. Een avond aan het slot van carnaval, georganiseerd door de prinselijke hoogheden en residentiehouder. Epense artiesten treden op de voorgrond met een act, buut, dansje of anderszins carnavalistische vertoning. Een zeer geslaagde en gezellige avond waarbij een breed publiek van jong tot oud aanwezig is. Deze invulling van de dinsdagavond blijft voortbestaan. Carnaval in Epen op dinsdagavond is nieuw leven ingeblazen!

 

Kinderoptocht
In 2008 ontstaat het plan de kinderoptocht te verplaatsen naar de dulle deesdig. Na uitvoerig overleg tussen belanghebbenden waaronder jeugdcomité, harmonie Inter Nos en schutterij St. Paulus wordt besloten de kinderoptocht te verplaatsen van carnavalszondag naar de dulle deesdig.
Als gevolg van deze wijziging werd de dinsdag voor het Epense carnaval een drukke en overvolle dag. Gestart wordt met de kinderoptocht, aansluitend het programma van de dulle deesdig te noon georganiseerd door het jeugdcomité gevolgd door het terugtreden van de prinselijke jeugdhoogheden. De leden van de raad van elf en hoogheden vielen zondag na de carnavalsmis en koffietafel in een diep dal. Er waren ’s middags géén activiteiten en zij moesten thuis wachten om ’s avonds de draad van het carnavalsvieren weer op te pakken.  Deze verandering in het programma zou maar 2 jaar duren, tijdens de jaarvergadering van 2009 werd deze verandering in een besluit door de leden van de raad van elf teruggedraaid.

 

cv2004 Residentie
In het jaar 2004 meldt hotel de Kroon zich aan als residentie. In overleg met de uitbater Frits Keijenberg wordt besloten in 2005 hotel de Kroon als residentie te kiezen.

Schlager
Gedurende al deze jaren heeft ons lid Anton Mordang met carnaval weer een nieuwe schlager weten te maken. Met verassende teksten en melodieën weet Anton het Epense carnaval in de juiste stemming te brengen.
Om maar een paar titels te noemen:
Kicks en cool;
Ig bin gek op dig;
Ig dans mit dig;
Lifste Veuske
Ieëpe wat bis te sjun
Ig bin inge voos
Tot en met 2004 maakt Anton met zijn schlager deel uit van stichting Karnaval in ons Mergelland. Een samenwerkingsverband van omliggende dorpen die gezamenlijk een cd uitbrengen.

Bestuur en president
Het bestuur van carnavalsvereniging heeft in de voorbije jaren diverse wijzigingen ondergaan. Zo was Sjef Diederen voorzitter van 2001 tot 2007, hij werd opgevolgd door ad interim voorzitter Boy Ubaghs.
In april 2008 trad Wiel Duijzings toe tot het bestuur en nam de taak van voorzitter op zich, ook volgt hij Boy Ubaghs op als president. Boy vervulde deze taak sedert 1989. Voor deze staat van dienst werd hij in november 2008 benoemd tot ere-president. Vermeldenswaardig is zeker te noemen dat Jan Ploemen bestuurslid is vanaf 1986, waarbij hij vele jaren deel uitmaakt van de prinsencommissie.

Prinsen en Prinsessen
Met carnaval 2005 ondergaat het Epense carnaval een ware revolutie. Tot die tijd zijn het alleen prinsen die met de scepter zwaaiden. Niemand vermoedde dat hierin verandering kon komen totdat Linda Ploemen geproclameerd werd als prinses Linda de 1e. Zij was de eerste Epense prinses die de scepter zwaaide over het Vooseriek. Zij werd bijgestaan door minister Erwin (Debets), haar latere echtgenoot.
Dit zorgde voor de nodige reacties, zeer zeker van de vele zusterverenigingen om ons heen.
‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, luidt een bekend gezegde en na prinses Linda de 1e volgde er meer prinsessen in de omliggende dorpen.
Het duurt vervolgens tot carnaval 2012 wanneer Tamar Hoogervorst als 2e prinses van het Epense carnaval wordt geprocalmeerd. Tamar als klein meisje begonnen bij de dansgroep en nog steeds actief als dansmarieke, zag een wens in vervulling gaan!

Met carnaval 2006 is Epen aan de beurt voor gemeenteprins. In november 2005 wordt Paul Hagelstein geproclameerd als gemeenteprins Paul de 2e van de gemeente Gulpen-Wittem. Hij laat zich bijstaan door prinses Karin, zijn echtgenote en dochter Celine als hofnar. Wat dan nog niemand weet, is dat op zondag tijdens de jeugdzitting zoon Roel wordt geproclameerd als jeugdprins. Jeugdprins Roel laat zich bijstaan door hofnar Rick. Het hele gezin vormt de prinselijke familie voor de Epense carnaval. Niet alleen uniek voor de Epense carnaval maar ook in de wijde omgeving. Dit is niet eerder gebeurd, getuige de belangstelling van de media.

Leden van verdienste
Aan carnaval vieren gaat organiseren vooraf, waarbij wij de ondersteuning van velen niet kunnen missen. Ook de inzet van gevraagde en ongevraagde krachten maken het feest compleet en zijn onontbeerlijk. Soms is de inzet van deze mensen van grote waarde en heeft de carnavalsvereniging deze mensen voor hun inzet tot lid van verdienste benoemd.
Zo is Wiel Coenjaerts benoemd tot lid van verdienste bij zijn afscheid als dirigent van harmonie Inter Nos in 2003. Wiel heeft gedurende zijn 23 jaar als dirigent van onze harmonie tijdens de carnavalsdagen de maat aangegeven en gezorgd voor muzikale omlijsting tijdens de optochten.
Muziek is een belangrijke sfeermaker tijdens carnaval en daardoor onlosmakelijk verbonden. Voor al deze trouwe jaren is hij onderscheiden als lid van verdienste.
Ook is Silvia Quadvlieg-Willems opgenomen als lid van verdienste. Als belangrijke spil in het jeugdcomité is zij bij haar afscheid tijdens de jeugdzitting in november 2011 benoemd tot lid van verdienste. Silvia was maar liefst 11 jaar actief in het jeugdcomité. Hoewel Silvia niet graag op de voorgrond stond tijdens de jeugdzittingen en der dulle deesdig te noon, was zij de persoon achter de coulissen.
In 2003 is oud-pastoor Jan Jansen benoemd tot lid van verdienste. Hij was mede initiatiefnemer van de heilige mis op carnavalszondag en enkele jaren lid van het jeugdcomité.

Jubilarissen
polfleurhubertPol Vandenhove, onze nestor, is in 2012 maar liefst 5 x 11 jaar lid van der Vooseschtoets. Pol heeft een lange staat van dienst op zijn naam staan. Hij is jaren secretaris geweest en heeft in zijn bestuursperiode deel uitgemaakt van de prinsencommissie.
In 2012 is tevens 3 x 11 jaar lid Hubert Burgers geëerd, hij ontving een gouden vosje voor zijn langjarige lidmaatschap. Hubert heeft een aantal jaren zitting genomen in het bestuur en was tevens notulist van de vergaderingen. Hubert is nog steeds een kracht achter het schrijven van de proclamaties die de hoogheden na de optochten voordragen.
Sjef Bessems is in het jaar 2004 jubilaris en 3 x 11 jaar lid. Hij mag hiervoor een gouden vosje in ontvangst nemen. Sjef is al die jaren lid van de raad van elf en staat steeds paraat daar waar dat van hem gevraagd of verlangd wordt.

Dansgroep
De dansgroep vierde in 2006 haar 4 x 11 jarig jubileum. CV der Vooseschtoets heeft sedert 1962 een dansgroep. Menig Epens meisje heeft de eerste danspassen geleerd bij de dansgroep. Steeds heeft de dansgroep onze zittingen geopend met een gardedans. Als Vooseschtoets mogen we daar zeer zeker trots op zijn.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie